MERMER NEDİR?

Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir. (Kaynak: Wikipedi)

KULLANIM ALANLARI

  • Mutfak ve Banyo Tezgahları

  • Yer Döşemeleri

  • Parke Taşı

  • Merdiven Basamakları

  • Bina Kaplamaları

  • Mezarlık Anıtları

KATALOG ÜRÜNLERİMİZ